Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 • podieľať sa na plnení úloh v čase núdzového stavu, krízových situácii a asistenčných úloh na podporu štátnych orgánov vyčlenením potrebných a špecifických síl a prostriedkov so zameraním na prepravné, manipulačné, zásobovacie a opravárenské prostriedky, poľné služby,
 • na území SR zabezpečiť plnenie úloh 2. úrovne logistickej podpory pre jednotky OS SR od úrovne mechanizovaného práporu a plnenie úloh 3. úrovne logistickej podpory poskytnutím prepravných, opravárenských, zásobovacích spôsobilostí a poľných služieb, prijatie spojeneckých síl v rámci kolektívnej zmluvy,
  pripraviť a poskytnúť národné podporné prvky pre jednotky OS SR mimo územia SR 
 • mimo územia SR zabezpečiť plnenie úloh 2. úrovne logistickej podpory pre mechanizovanú brigádu poskytnutím prepravných, opravárenských, zásobovacích spôsobilostí a poľných služieb a vyčleňovať tieto spôsobilosti 2. a 3. úrovne logistickej podpory aj pre iné jednotky OS SR v prípade nedostatočnosti takých spôsobilostí v priestore operácie,
 • pripraviť a poskytnúť národné podporné prvky pre jednotky OS SR mimo územia SR

 

Hlavné spôsobilosti Brigády bojového zabezpečenia

 • Schopnosť prepraviť 2400 ton paletizovaného, kontajnerizovaného alebo nekontajnerizovaného materiálu,
 • schopnosť prepraviť 1456 m3 PHM,
 • schopnosť denne produkovať približne 60m3 /h pitnej vody (1 DOS), z vhodného zdroja,
 • schopnosť skladovania a manipulácie maximálne 300t/h TZ- I,II,III,IV,V,
 • schopnosť prípravy stravy (2100 dávok / deň),
 • schopnosť prepravy ťažkej techniky 19 ks (do 60t/kus) a ľahkej techniky 10 ks (do 15t/ks Flatrack),
 • schopnosť odsunu poškodenej techniky 30 ks (VT-72 ,VPV, AV-15), 
 • schopnosť zabezpečiť hygienické služby pre 2 700 vojakov,
 • schopnosť odsunu padlých (do 72 osôb / deň), 
 • schopnosť prípravy chleba (do 4000 dávok / deň), 
 • schopnosť prania (do 720 kg / 12 hod.), 
 • schopnosť opráv pozemnej výzbroje a opráv špeciálnych zariadení s technickou náročnosťou do 96 hod., 
 • schopnosť vyčleniť a poskytnúť logistické prvky so špecifickými spôsobilosťami v prospech HNS. 

   


Skočiť na menu
Share